|ก ไก่เดินทางนิทานระบายสี

฿244.00

ผู้เขียน : ‘พลอย’ สโรชา กิตติสิริพันธุ์
พิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม พ.ศ. 2559
ออกแบบหนังสือ : มกุฏ อรฤดี
ออกแบบปก : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
ปกและรูปประกอบ : ‘สุกฤตยา’
จัดรูปเล่ม : วิกรัย จาระนัย, จุมพฏ วิญญานภ
ตรวจทาน : มกุฏ อรฤดี, อมรรัตน์ กลิ่นหอม, รวิพร กิตติสิริพันธุ์, กาญจนา บุนนาค, ปณิธิ หุ่นแสวง

|ก ไก่เดินทางนิทานระบายสี

฿244.00