โนเวเชนโต้

฿119.00

ผู้เขียน : อเลซซานโดร บาริกโก
ผู้แปล : งามพรรณ เวชชาชีวะ
บรรณาธิการต้นฉบับ : ปณิธิ หุ่นแสวง, มกุฏ อรฤดี
ภาพปก : อภิชัย วิจิตรปิยะกุล
๙๖ หน้า น้ำหนัก : ๑๐๐.๐๐ กรัม ขนาด : ๑๓ x ๑๘.๕ x ๐.๖๕ ซ.ม.
ภาษาต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรก : ค.ศ. ๑๙๙๔
สำนักพิมพ์ผีเสื้อพิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม ๒๕๕๒ ครั้งล่าสุด : ๒๕๕๒
รายละเอียดรูปเล่ม : ๑๖ หน้ายก
ภาษาต้นฉบับ : อิตาลี ภาษาที่แปลมา : อิตาลี กลุ่มผู้อ่าน : อ่านได้ทุกวัย
พิมพ์ครั้งที่ : ๑ (กรกฎาคม ๒๕๕๒) ปกอ่อน

โนเวเชนโต้

฿119.00