คำถามผู้อ่าน

จะไปซื้อหนังสือที่สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ได้หรือไม่ ?

สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ยังไม่มีร้านขายหนังสือ หรือแผนกขาย แต่อาจจะเปิดร้านหนังสือเล็กๆ ภายในไม่ช้าไม่นาน ไม่ช้าไม่นานคือ อย่างน้อยก็ ๒ ปี

หาซื้อหนังสือบางเล่มของสำนักพิมพ์ผีเสื้อไม่ได้ ทำอย่างไรดี ?

หาซื้อหนังสือบางเล่มของสำนักพิมพ์ผีเสื้อไม่ได้ สั่งซื้อจากสำนักพิมพ์ผีเสื้อโดยตรงได้ครับ เพราะหนังสือหลายเล่มขาดตลาดไปนานแล้ว วิธีการสั่งซื้อก็คือ แจ้งชื่อและที่อยู่ที่จะส่งเอกสารทางไปรษณีย์ พร้อมแสตมป์ ๑๕ บาท ส่งไปยังสำนักพิมพ์ผีเสื้อ สำนักพิมพ์จะส่งรายชื่อหนังสือและวิธีการสั่งซื้อให้

สำนักพิมพ์ผีเสื้อออกร้าน หรือมีบูธในงานมหกรรมลดราคาหนังสือแห่งชาติหรือเปล่า ?

สำนักพิมพ์ผีเสื้อไม่ได้ออกร้าน และไม่มีบูธในงานมหกรรมลดราคาหนังสือแห่งชาติ แต่ตัวแทนจำหน่ายของสำนักพิมพ์ผีเสื้อ คือบริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด อาจนำหนังสือเก่า (หนังสือที่ออกวางตลาดนานแล้ว) ไปวางจำหน่ายในบูธของดวงกมลสมัย ส่วนหนังสือใหม่นั้น ถือเป็นนโยบายที่จะไม่จำหน่ายในงานมหกรรมลดราคาหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือที่ระบุว่า “หนังสือนี้จำหน่ายเฉพาะในร้านหนังสือ ไม่ขายในงานมหกรรมลดราคาหนังสือแห่งชาติ” และ “โปรดซื้อหนังสือทุกเล่มจากร้านหนังสือ เพื่อให้ระบบหนังสือของประเทศไทยเติบโตยั่งยืน”

สั่งซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์ผีเสื้อได้หรือไม่ ทำอย่างไร ?

สำหรับผู้ที่หาซื้อหนังสือจากร้านหนังสือต่างๆไม่ได้ อาจสั่งซื้อจากสำนักพิมพ์ผีเสื้อ วิธีการสั่งซื้อคือ แจ้งชื่อและที่อยู่ที่จะส่งเอกสารทางไปรษณีย์ พร้อมแสตมป์ ๑๕ บาท ส่งไปยังสำนักพิมพ์ผีเสื้อ สำนักพิมพ์จะส่งรายชื่อหนังสือและวิธีการสั่งซื้อให้

เปิดร้านขายหนังสือ จะสั่งซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ผีเสื้อไปขายในร้านจะได้ส่วนลดอย่างไร ?

ร้านขายหนังสือ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย คือ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด (dktoday.net)
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๔๑ ๗๓๗๕ อีเมล dktoday@dktoday.net

 
ซื้อหนังสือจากร้านหนังสือ และจากที่อื่น แต่ปรากฏว่ามีหน้าขาดหายไปบางหน้า บางหน้าสลับกัน จะเปลี่ยนได้หรือไม่ ?

หนังสือของสำนักพิมพ์ผีเสื้อที่ซื้อจากร้านหนังสือ และจากที่อื่น แต่ปรากฏว่ามีหน้าขาดหายไปบางหน้า บางหน้าสลับกัน เปลี่ยนได้ทุกเล่ม ส่งไปที่สำนักพิมพ์ผีเสื้อ พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ ซึ่งจะส่งหนังสือกลับคืนให้ด้วย

หนังสือเก่าของผีเสื้อ ซื้อไว้นานแล้ว เพิ่งหยิบมาอ่าน ปรากฏว่าหน้าขาดหายไป ทำอย่างไรดี ?

หนังสือเก่าของผีเสื้อ ไม่ว่าจะซื้อไปแล้วนานเท่าใด หากมีข้อบกพร่อง ส่งไปเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

คำถามนักเขียน นักแปล

สำนักพิมพ์ผีเสื้อ รับพิจารณาต้นฉบับของนักเขียนใหม่หรือไม่ ?

สำนักพิมพ์ผีเสื้อ รับพิจารณาต้นฉบับของนักเขียนทั้งเก่าและใหม่ ไม่จำกัดประเภทงานเขียน ยกเว้นเรื่องโป๊
หรืออีโรติก

สนใจทำงานแปลหนังสือให้สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ต้องทำอย่างไร ?

ส่งตัวอย่างต้นฉบับแปล พร้อมต้นฉบับภาษาเดิม ไปยังสำนักพิมพ์ผีเสื้อ เพื่อให้บรรณาธิการพิจารณา

ต้องการส่งต้นฉบับงานเขียน ส่งทางอีเมลได้หรือไม่ ?

ส่งต้นฉบับทางอีเมลได้ แต่ต้องส่งต้นฉบับพิมพ์ในกระดาษขนาด A4 ไปด้วย เพราะบรรณาธิการสำนักพิมพ์ผีเสื้อยังตรวจต้นฉบับแบบโบราณ