บันทึกรักนักฆ่าผู้อ่อนไหว

฿119.50

ผู้เขียน : หลุยส๎ เซปุล๎เบดา
ผู้แปล : สถาพร ทิพยศักดิ์
บรรณาธิการต้นฉบับ : มกุฏ อรฤดี
ภาพปก : อภิชัย วิจิตรปิยะกุล
๙๖ หน้า น้ำหนัก : ๑๐๐.๐๐ กรัม ขนาด : ๑๓ x ๑๘.๕ x ๐.๖๕ ซ.ม.
ภาษาต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรก : ค.ศ. ๑๙๙๘
สำนักพิมพ์ผีเสื้อพิมพ์ครั้งแรก : สิงหาคม ๒๕๕๒ ครั้งล่าสุด : ๒๕๕๒
รายละเอียดรูปเล่ม : ๑๖ หน้าปก
ภาษาต้นฉบับ : สเปน ภาษาที่แปลมา : สเปน กลุ่มผู้อ่าน : มัธยมปลาย – ผู้ใหญ่
พิมพ์ครั้งที่ : ๑ (สิงหาคม ๒๕๕๒)

สินค้าหมดแล้ว