ซึ่งมิอาจปลอบประโลม

฿159.00

ผู้เขียน : อานน์ โกดาร์
ผู้แปล : วัลยา วิวัฒน์ศร
บรรณาธิการต้นฉบับ : มกุฏ อรฤดี
ภาพปก : อภิชัย วิจิตรปิยะกุล ภาพประกอบ : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
๒๑๖ หน้า น้ำหนัก : ๒๐๐.๐๐ กรัม ขนาด : ๑๑ x ๑๔.๙ x ๑.๔ ซ.ม.
ภาษาต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรก : ค.ศ. ๒๐๐๖ ภาษาไทยพิมพ์ครั้งแรก : พฤษภาคม ๒๕๕๖ (ผีเสื้อฝรั่งเศส)
สำนักพิมพ์ผีเสื้อพิมพ์ครั้งแรก : พฤษภาคม ๒๕๕๖ ครั้งล่าสุด : ๒๕๕๖
รายละเอียดรูปเล่ม : ๓๒ หน้ายกพิเศษ
ภาษาต้นฉบับ : ฝรั่งเศส ภาษาที่แปลมา : ฝรั่งเศส กลุ่มผู้อ่าน : ผู้ใหญ่
พิมพ์ครั้งที่ : ๑ (พฤษภาคม ๒๕๕๖) ปกอ่อน

ซึ่งมิอาจปลอบประโลม

฿159.00