เด็ก 200 ปี

฿197.00

ผู้เขียน : เค็นซาบุโร โอเอะ
ผู้แปล : มณฑา พิมพ์ทอง
พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม พ.ศ.2550
ออกแบบปกและรูปประกอบ : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
จัดรูปเล่ม : บุรพัทธ์ เทวานิมิต, สุรปรีย์ ปิยสาระ, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทาน : ผกาวดี อุตตโมทย์, พรรณศิริ อธิคมรังสฤษฏ์, จินดา จำเริญ

สินค้าหมดแล้ว