เกือบไม่ได้เขียน

฿249.00

เขียนโดย : เจมส๎ เฮอร์เรียต
แปลโดย : ปาริฉัตร เสมอแข
พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม พ.ศ. 2552
ออกแบบปก : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
รูปประกอบ : วิคเตอร์ แอมบรัส, โรเบิร์ต มิคเคิ่ลไร้ท์ และคณะ
จัดรูปเล่ม : บุรพัทธ์ เทวานิมิต, วิกรัย จาระนัย, ณรรฐ พิโรจน์รัตน์
ตรวจทาน : ผกาวดี อุตตโมทย์, จินดา จำเริญ, กาญจนา ภูมิวงศ์วิวัฒน์,
ธิดา สุวรรณสาครกุล

สินค้าหมดแล้ว