จดหมายจากหมู่เกาะชเลจร (ปกแข็ง)

฿347.00

ผู้เขียน : ฌาคส์ เพร์แวรต์
ผู้แปล : วัลยา วิวัฒน์ศร
บรรณาธิการต้นฉบับ : มกุฏ อรฤดี
ภาพปก : อ็องเดร ฟร็องซัวส์ ภาพประกอบ : อ็องเดร ฟร็องซัวส์
๑๔๔ หน้า น้ำหนัก : ๓๕๐.๐๐ กรัม ขนาด : ๒๑.๑ x ๑๕.๗ x ๑.๑ ซ.ม.
ภาษาต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรก : ค.ศ. ๑๙๕๒
สำนักพิมพ์ผีเสื้อพิมพ์ครั้งแรก : มิถุนายน ๒๕๕๕ ครั้งล่าสุด : ๒๕๕๕
รายละเอียดรูปเล่ม : ๑๖ หน้ายก
ภาษาต้นฉบับ : ฝรั่งเศส ภาษาที่แปลมา : ฝรั่งเศส กลุ่มผู้อ่าน : อ่านได้ทุกวัย
พิมพ์ครั้งที่ ๑ (มิถุนายน ๒๕๕๕) ปกแข็ง จัดพิมพ์พิเศษ

จดหมายจากหมู่เกาะชเลจร (ปกแข็ง)

฿347.00