สาธนา

฿298.00฿398.00

นิพนธ์ : รพินทรนาถ ฐากูร
ถอดความ : ระวี ภาวิไล
พิมพ์ครั้งที่หก (ปกแข็ง) : กรกฎาคม พ.ศ. 2554
พิมพ์ครั้งที่ห้า  สำนักพิมพ์ดอกไม้ : มกราคม พ.ศ. 2532
พิมพ์ซ้ำโดย สำนักพิมพ์ศึกษิตสยาม : พ.ศ. 2511, 2513, 2517
พิมพ์ครั้งแรก ระวี ภาวิไล : เมษายน พ.ศ. 2508
รูปปกและรูปแทรก : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
จัดรูปเล่ม : จุมพฏ วิญญานภ, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทาน : ผกาวดี อุตตโมทย์, บุรพัทธ์ เทวานิมิต, นิชานันท์ นันทศิริศรณ์, ธนิษฐา แดนศิลป์, ทัศนีย์ สินสกุล

 

ล้างค่า
สาธนา