สมุดบันทึกเด็ก ๆ เล่ม 4

฿295.00

ภาพวาด : เด็กหญิงแสงอาทิตย์ โภคสวัสดิ์ ‘นิม’

สมุดบันทึก ไม่มีเส้น
ปกแข็งเคาะสันโค้ง
กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม 224 หน้า
ขนาด 11 x 15.9 x 1.9 เซนติเมตร

สมุดบันทึกเด็ก ๆ เล่ม 4

฿295.00