ติสตู นักปลูกต้นไม้

฿159.00

ผู้เขียน : โมรีส ดรูอง
ผู้แปล : อำพรรณ โอตระกูล
พิมพ์ครั้งที่สาม (แก้ไข) : กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
พิมพ์ครั้งที่สอง : กรกฎาคม พ.ศ. 2544
พิมพ์ครั้งแรก : มิถุนายน พ.ศ. 2539
รูปปก : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
รูปประกอบ : ฌาคเกอลีน ดูแอม
จัดรูปประกอบ : วิกรัย จาระนัย, จุมพฏ วิญญานภ
ตรวจทาน : อมรรัตน์ กลิ่นหอม, วิศรุต ทรัพย์เจริญ, ขวัญเรือน พันธ์พีรพิชย์

ติสตู นักปลูกต้นไม้

฿159.00