ไร้เลือด

฿119.00

เขียนโดย : อเลซซานโดร บาริกโก
แปลโดย : งามพรรณ เวชชาชีวะ
พิมพ์ครั้งแรก : มกราคม พ.ศ. 2550
ออกแบบปกโดย : เฉลิมชาติ ดียิ่ง
จัดรูปเล่มโดย : บุรพัทธ์ เทวานิมิต, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทานโดย : ผกาวดี อุตตโมทย์, พรรณศิริ อธิคมรังสฤษฎ์, สุรปรีย์ ปิยาระ

ไร้เลือด

฿119.00