เด็กเล่าเรื่องมหาภารตะ

฿397.00฿898.00

ผู้แต่ง : สังหิตา อรณี
ผู้แปล : ปรีชา ช่อปทุมมา
พิมพ์ครั้งแรก (ปกแข็ง เล่มเล็ก) : มีนาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ครั้งแรก (ปกแข็ง เล่มใหญ่) : มีนาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ครั้งแรก (ปกอ่อน เล่มเล็ก) : มีนาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ครั้งแรก (ปกอ่อน เล่มใหญ่) : มีนาคม พ.ศ.2564
ออกแบบหนังสือ : มกุฏ อรฤดี
ปก ลอกแบบจากฉบับภาษาอังกฤษของ โจนาธาน ยามากามิ
รูปปก และรูปประกอบ : สังหิตา อรณี
จัดรูปเล่ม : วิกรัย จาระนัย
ตรวจทานภาษาสันสกฤต : ชัชวาลย์ จันทร์อดิศรชัย, กฤษณรัตน์ รัตนพงศ์ภิญโญ
ตรวจทาน : ยุบล ชลศึกษ์, ธนิษฐา แดนศิลป์, จิรวัฒน์ กุลลี, อรทัย แป่มสูงเนิน, ชัชวาลย์ จันทร์อดิศรชัย, เต็มจิต ฉั่วริยะกุล, กฤษณรัตน์ รัตนพงศ์ภิญโญ
ล้างค่า
เด็กเล่าเรื่องมหาภารตะ