อาทิตย์อุทัยดั่งสายฟ้า

฿341.50฿397.00

ผู้เขียน : ลีโอ รอว์ลิ่งส๎
ผู้แปล : ปาริฉัตร เสมอแข
พิมพ์ครั้งที่สอง (ปกแข็ง 16 หน้ายก) : มกราคม พ.ศ. 2552
พิมพ์ครั้งแรก (ปกแข็ง 16 หน้ายก) : ธันวาคม พ.ศ. 2551
ออกแบบปก : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
รูปประกอบ : ลีโอ รอว์ลิ่งส๎
จัดรูปเล่ม : สุรปรีย์ ปิยสาระ, วิกรัย จาระนัย, จุมพฏ วิญญานภ
ตรวจทาน : ผกาวดี อุตตโมทย์, จินดำ จำเริญ, ผุสดี นาวาวิจิต, วรวัธน์ อุตตโมทย์, กาญจนา ภูมิวงศ์วิวัฒน์

ล้างค่า
อาทิตย์อุทัยดั่งสายฟ้า