อยากให้ทุกสิ่งในโลกนี้มีชีวิต

฿477.00

ผู้เขียน : ติณณา ตริยานนท์
พิมพ์ครั้งแรก (ปกแข็ง) : ธันวาคม พ.ศ. 2564
ออกแบบหนังสือ : มกุฏ อรฤดี
ปกและรูปประกอบ : กรุณา ตริยานนท์
จัดรูปเล่ม : วิกรัย จาระนัย
ตรวจทาน : มกุฏ อรฤดี, กรุณา ตริยานนท์, จุฑามาศ บัตรพิมพ์, ติณณา ตริยานนท์

ล้างค่า
อยากให้ทุกสิ่งในโลกนี้มีชีวิต