สาวสามสิบ

฿197.00

เขียนโดย ออนอเร่ เดอ บัลซัค
แปลโดย สารภี แกสตัน
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม พ.ศ. 2544
ออกแบบปกโดย อภิชัย วิจิตรปิยกุล
เรียงพิมพ์โดย บุรีรัตน์ คลี่ขจาย
จัดรูปเล่มโดย บุรพัทธ์ เทวานิมิต
รูปประกอบ ภาพพิมพ์โดย เออ. ล็องป์โซนิอุส
ตรวจทานโดย ผกาวดี อุตตโมทย์, วัลยา วิวัฒน์ศร, ขวัญใจ เอมใจ
สาวสามสิบ

฿197.00