สยองขวัญ

฿171.00

ผู้เขียน : เอโดงาวะ รัมโป
ผู้แปล : ปาริฉัตร เสมอแข
พิมพ์ครั้งที่ห้า : ธันวาคม พ.ศ.2554
พิมพ์ครั้งแรก โดยสำนักพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก มกราคม พ.ศ.2531 และ มิถุนายน พ.ศ.2531
พิมพ์ซ้ำ โดยสำนักพิมพ์ผีเสื้อ กันยายน พ.ศ.2536
พิมพ์ครั้งที่สาม : กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538
พิมพ์ครั้งที่สี่ : มิถุนายน พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งแรก : มิถุนายน พ.ศ.2531
ออกแบบปก : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
รูปประกอบ : คุวาตะ
จัดรูปเล่ม : จุมพฏ วิญญานภ, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทาน : ผกาวดี อุตตโมทย์, กาญจนา ภูมิวงศ์วิวัฒน์, บุรพัทธ์ เทวานิมิต, ผุสดี นาวาวิจิต, นิชานันท์ นันทศิริศรณ์, นาริญจ์ รุจิพรรณ

สินค้าหมดแล้ว