สมุดบันทึกเด็ก ๆ เล่ม 3

฿295.00

ภาพวาด : เด็กหญิงสิริอนงค์ เทวกุล ณ อยุธยา ‘เพลิน’

สมุดบันทึก ไม่มีเส้น
ปกแข็งเคาะสันโค้ง
กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม 224 หน้า
ขนาด 11 x 15.9 x 1.9 เซนติเมตร

สมุดบันทึกเด็ก ๆ เล่ม 3

฿295.00