รอยประทับ (นวนิยายอิงประวัติศาสตร์) (ปกแข็ง เล่มเล็ก)

฿396.00

ผู้เขียน : นฤมล เทพไชย
ผู้แปล :
บรรณาธิการต้นฉบับ : มกุฏ อรฤดี
ภาพปก : อภิชัย วิจิตรปิยะกุล ภาพประกอบ : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
๔๘๐ หน้า น้ำหนัก : ๔๑๐.๐๐ กรัม ขนาด : ๑๑ x ๑๕ x ๓.๒ ซ.ม.
ภาษาไทยพิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม ๒๕๓๑ (กะรัต)
สำนักพิมพ์ผีเสื้อพิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม ๒๕๕๒ ครั้งล่าสุด : ๒๕๕๒
รายละเอียดรูปเล่ม : ๓๒ หน้ายก
กลุ่มผู้อ่าน : อ่านได้ทุกวัย
พิมพ์ครั้งที่ : ๑
พิมพ์ครั้งที่ : ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๒) ปกแข็ง

ล้างค่า
รอยประทับ (นวนิยายอิงประวัติศาสตร์) (ปกแข็ง เล่มเล็ก)