นางสาวโต๊ะโตะ

฿439.00฿589.00

ผู้เขียน : คุโรยานางิ เท็ตสึโกะ
ผู้แปล : ผุสดี นาวาวิจิต
พิมพ์ครั้งที่หก (ปกแข็ง แก้ไข) : กันยายน พ.ศ. 2564
พิมพ์ครั้งที่หก (ปกอ่อน แก้ไข) : กันยายน พ.ศ. 2564
พิมพ์ครั้งที่ห้า (ปกแข็ง) : ธันวาคม พ.ศ. 2550
พิมพ์ครั้งที่สี่ : สิงหาคม พ.ศ. 2550
พิมพ์ครั้งที่สาม : ตุลาคม พ.ศ. 2544
พิมพ์ครั้งที่สอง : มิถุนายน พ.ศ. 2542
(ฉบับแก้ไข) พิมพ์ครั้งแรก : สิงหาคม พ.ศ. 2540
ออกแบบหนังสือ : มกุฏ อรฤดี
รูปปก : สุกฤตยา สาธิตภิญโญ
ภาพประดับ : Gordon Munro
จัดรูปเล่ม : อมรรัตน์ กลิ่นหอม, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทาน : วราภรณ์ รุจิเพ็ชร์, ชุติวรรณ โลหะวิจารณ์, นวลมาศ เกษรจันทร์, กรุณา ตริยานนท์,  บารมี สมาธิปัญญา, ชานนท์ ลิขิตพงษ์ไพศาล, วราภรณ์ รุจิเพ็ชร์, เปรมมิกา สุดเดือน, จุฑามาศ บัตรพิมพ์, มกุฏ อรฤดี

ล้างค่า
นางสาวโต๊ะโตะ