ขบวนการหมาจุด

฿159.00

เขียนโดย : โดดี้ สมิธ
แปลโดย : สาลินี คำฉันท์
พิมพ์ครั้งที่สอง : กรกฎาคม พ.ศ. 2544
พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน พ.ศ. 2539
ออกแบบปกโดย : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
รูปประกอบโดย : วาเนสซา จูเลียน-อ๊อตตี้
จัดรูปเล่มโดย : วิกรัย จาระนัย, จุมพฏ วิญญานภ
พิสูจน์อักษรโดย : วราภรณ์ รุจิเพ็ชร์, ผกาวดี อุตตโมทย์

ขบวนการหมาจุด

฿159.00