โต๊ะโตะจังกับโต๊ะโตะจังทั้งหลาย

฿351.00฿381.00

เขียนโดย คุโรยานางิ เท็ตสึโกะ
แปลโดย ผุสดี นาวาวิจิต
พิมพ์ครั้งแรก (ปกแข็ง 32 หน้ายกพิเศษ) มิถุนายน พ.ศ. 2552
รูปปก : ทะนูมะ ทาเคโยชิ
รูปประกอบ : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
จัดรูปเล่ม : โคบูตะ, วิกรัย จาระนัย, ณรรฐ พิโรจน์รัตน์
ตรวจทาน : ผกาวดี อุตตโมทย์, สุรปรีย์ ปิยสาระ, จินดา จำเริญ, กรแก้ว พงศ์ถาวรภิญโญ

ล้างค่า
โต๊ะโตะจังกับโต๊ะโตะจังทั้งหลาย