เพื่อนมิกซ๎ มักซ๎ กับเม็กซ๎

฿127.00฿274.00

ผู้เขียน : หลุยส๎ เซปุล๎เบดา
ผู้แปล : สถาพร ทิพยศักดิ์
พิมพ์ครั้งแรก (ปกรอง) : ธันวาคม พ.ศ. 2557
รูปปก : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
รูปประกอบ : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
ออกแบบหนังสือ : มกุฏ อรฤดี, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทาน : กาญจนา บุนนาค, ธนิษฐา แดนศิลป์, อมรรัตน์ กลิ่นหอม, วิศรุต ทรัพย์เจริญ

ล้างค่า
เพื่อนมิกซ๎ มักซ๎ กับเม็กซ๎