สมุดบันทึกเด็ก ๆ เล่ม 1

฿295.00

รูปเด็กหญิงชาลิสา โรจนาภรณ์ (ใบชา) ยืนเผลอ
ที่ a.e.y. space ถนนนางงาม สงขลา
มกุฏ อรฤดี ถ่ายรูป
สมุดบันทึก ไม่มีเส้น
ปกแข็งเคาะสันโค้ง
กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม 224 หน้า
ขนาด 11 x 15.9 x 1.9 เซนติเมตร
สมุดบันทึกเด็ก ๆ เล่ม 1

฿295.00