พ่อกอริโยต์

฿264.00

เขียนโดย ออนอเร่ เดอ บัลซัค
แปลโดย ลัดดา วงศ์สายัณห์, วัลยา วิวัฒน์ศร
พิมพ์ครั้งแรก (ปกอ่อน) พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
ออกแบบปกโดย อภิชัย วิจิตรปิยกุล
เรียงพิมพ์โดย บุรีรัตน์ คลี่ขจาย
จัดรูปเล่มโดย บุรพัทธ์ เทวานิมิต
ภาพวาดและภาพพิมพ์โดย กอแซ็งส์
ตรวจทานโดย ผกาวดี อุตตโมทย์, วัลยา วิวัฒน์ศร, อรัญญา ยิ่งยง, สุรปรีย์ ปิยสาระ
พ่อกอริโยต์

฿264.00