พราวแสงรุ้ง

฿97.00

ผู้เขียน : วาวแพร
พิมพ์ครั้งที่สาม (แก้ไข) : มีนาคม พ.ศ.2548
พิมพ์ครั้งที่สอง : สิงหาคม พ.ศ.2536
พิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม พ.ศ.2529
ปก และรูปประกอบ : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
จัดรูปเล่ม : บุรพัทธ์ เทวานิมิตร
ตรวจทาน : ผกาวดี อุตตโมทย์, วิญญู กู่กาสิงห์, จินดา จำเริญ, กุลวี พิโรจน์รัตน์, สุปรีย์ ปิยสาระ

สินค้าหมดแล้ว