บัลซัค ‘ชีวิต ความรัก และผลงานของจักรพรรดินักเขียน’

฿239.00

เรียบเรียง : วัลยา วิวัฒน์ศร
พิมพ์เล่ม ครั้งแรก : กรกฎาคม พ.ศ.2542
(พิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห์ พ.ศ.2541)

บัลซัค ‘ชีวิต ความรัก และผลงานของจักรพรรดินักเขียน’

฿239.00