ไหม

฿131.00

เขียนโดย : อเลซซานโดร บาริกโก
แปลโดย : งามพรรณ เวชชาชีวะ
พิมพ์ครั้งที่สอง : พฤษภาคม พ.ศ. 2552
(ฉบับแก้ไข) พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม พ.ศ. 2540
พิมพ์ครั้งแรก : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ พ.ศ. 2547

ออกแบบปกโดย : บุรพัทธ์ เทวานิมิต, วิกรัย จาระนัย
จัดรูปเล่มโดย : บุรพัทธ์ เทวานิมิต
ตรวจทานโดย : ผกาวดี อุตตโมทย์, สุเทพ พรมมงคล,ผุสดี นาวาวิจิตฒ, งามพรรณ เวชชาชีวะ

สินค้าหมดแล้ว