แมรี่ ป๊อปปิ้นส๎ กลับมาแล้ว

฿349.00฿598.00

ผู้เขียน : พี.แอล.แทรเวอร์ส๎
ผู้แปล : สาลินี คำฉันท์
พิมพ์ครั้งที่สี่ (แก้ไข) : มกราคมพ.ศ.2562
พิมพ์ครั้งที่สาม : มกราคมพ.ศ.2546
พิมพ์ครั้งที่สอง : ธันวาคมพ.ศ.2543
ฉบับแก้ไข พิมพ์ครั้งแรก : กันยายนพ.ศ.2539
ปกผ้าปัก : นพเก้า เนตรบุตร
ภาพประดับ : แมรี่ เช็พเพอร์ด
จัดรูปเล่ม : อมรรัตน์ กลิ่นหอม, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทาน : กฤช ลิ้มธรรมสกุล, อรทัย แป่มสูงเนิน, ธนิษฐา แดนศิลป์, ขวัญฤทัย บุญมา, กรุณา ตริยานนท์, ศิริรัตน์ ตุ้มเบ็ญ, พิชชาพร แก้วสัก, ณรงค์ชัย ชะอุ่มเกตุ, ชัชวาลย์ จันทร์อดิศรชัย

 

ล้างค่า
แมรี่ ป๊อปปิ้นส๎ กลับมาแล้ว