เหลือเชื่อกว่า

฿147.00

เขียนโดย : โรอัลด์ ดาห์ล
แปลโดย : สาลินี คำฉันท์
พิมพ์ครั้งที่สอง : มกราคม พ.ศ.2547
พิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม พ.ศ.2540
ออกแบบปกโดย : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
รูปประกอบโดย : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
จัดรูปเล่มโดย : จุมพฏ วิญญานภ, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทานโดย : ผกาวดี อุตตโมทย์, สนสร้อย เทวานิมิต, วรวัธน์ อุตตโมทย์

 

 

สินค้าหมดแล้ว