เงือกน้อยและเรื่องอื่น ๆ

฿129.00

เขียนโดย : ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เสน
แปลโดย : ผกาวดี อุตตโมทย์
(ฉบับแก้ไข รวมเล่ม) พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม พ.ศ.2539
พิมพ์ครั้งที่สอง : กรกฎาคม พ.ศ.2544
ออกแบบปกโดย : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
รูปประกอบโดย : กัลยาณี ปรัชญานุภาพ
เรียงพิมพ์โดย : บุรีรัตน์ คลี่ขจาย
จัดรูปเล่มโดย : จุมพฏ วิญญานภ, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทานโดย : ผกาวดี อุตตโมทย์, วราภรณ์ รุจิเพ็ชร์, สนสร้อย เทวานิมิต

เงือกน้อยและเรื่องอื่น ๆ

฿129.00