หอยทาก ผู้ค้นพบประโยชน์แห่งความเชื่องช้าของตน

฿279.00฿394.00

ผู้เขียน : เขียน หลุยส๎ เซปุล๎เบดา
ผู้แปล : สถาพร ทิพยศักดิ์
พิมพ์ครั้งแรก (ปกแข็ง 16 หน้ายกพิเศษ) : กันยายน พ.ศ. 2559
ออกแบบหนังสือ : มกุฏ อรฤดี
รูปประกอบ : ติณณา แดนเขตต์
ออกแบบปก : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
จัดรูปเล่ม :  อมรรัตน์ กลิ่นหอม, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทาน : ธนิษฐา แดนศิลป์, กาญจนา บุนนาค, สุริวัสสา กล่อมเดช, อมรรัตน์ กลิ่นหอม

ล้างค่า
หอยทาก ผู้ค้นพบประโยชน์แห่งความเชื่องช้าของตน