หนูลองยา

฿187.00

เขียนโดย : โรเบิร์ต ซี.โอ’เบรียน
แปลโดย : สาลินี คำฉันท์
พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน พ.ศ.2547
ออกแบบปกโดย : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
รูปประกอบโดย : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
จัดรูปเล่มโดย : จุมพฏ วิญญานภ, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทานโดย : ผกาวดี อุตตโมทย์, สุเทพ พรมมงคล, สุรปรีย์ ปิยสาระ

สินค้าหมดแล้ว