สมุดบันทึกเด็ก ๆ เล่ม 2

฿295.00

ภาพวาด : เด็กหญิงขวัญข้าว ไกสรพงศ์พันธุ์ ‘แก้ม’
สมุดบันทึก ไม่มีเส้น
ปกแข็งเคาะสันโค้ง
กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม 224 หน้า
ขนาด 11 x 15.9 x 1.9 เซนติเมตร
สมุดบันทึกเด็ก ๆ เล่ม 2

฿295.00