วอร์เซิ่ล กัมมิดจ์ หุ่นจอมซ่า

฿187.00

เขียนโดย : บาร์บาร่า ยูแฟน ท็อดด์
แปลโดย : สาลินี คำฉันท์
พิมพ์ครั้งที่สอง : มีนาคม พ.ศ. 2550
(ฉบับแก้ไข) พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน พ.ศ. 2549
ออกแบบปกโดย : วิกรัย จาระนัย
ปกและรูปประกอบโดย : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
จัดรูปเล่มโดย : บุรพัทธ์ เทวานิมิต, วิกรัย จาระไน
ตรวจทานโดย : ผกาวดี อุตตโมทย์, สุรปรีย์ ปิยสาระ, กาญจนา ภูมิวงศ์วิวัฒน์, จินดา จำเริญ

วอร์เซิ่ล กัมมิดจ์ หุ่นจอมซ่า

฿187.00