ลิฟต์มหัศจรรย์

฿239.00฿528.00

ผู้แต่ง : โรอัลด์ ดาห์ล
ผู้แปล : สาลินี คำฉันท์
พิมพ์ครั้งที่ห้า (ปกแข็ง) : เมษายน พ.ศ.2562
พิมพ์ครั้งที่สี่ (แก้ไข) : มีนาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ซ้ำ : เมษายน พ.ศ.2546, ตุลาคม พ.ศ.2553
พิมพ์ครั้งแรก : พฤษภาคม พ.ศ.2543
ปก และรูปประกอบ : เควนทิน เบลค
จัดรูปเล่ม : วิกรัย จาระนัย, อมรรัตน์ กลิ่นหอม
ตรวจทาน : ศิริรัตน์  ตุ้มเบ็ญ, พิชชากร แก้วสัก, ขวัญฤทัย บุญมา, ชัชวาลย์ จันทร์อดิศรชัย, ญานิศา สนกนก

ล้างค่า
ลิฟต์มหัศจรรย์