รัฐบาลหมา

฿108.00

เขียนโดย : โดดี้ สมิธ
แปลโดย : สาลินี คำฉันท์
พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน พ.ศ. 2539
ออกแบบปกโดย : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
รูปประกอบโดย : พิจารณ์ ตังคไพศาล
จัดรูปเล่มโดย : วิกรัย จาระนัย, จุมพฏ วิญญานภ
พิสูจน์อักษรโดย : วราภรณ์ รุจิเพ็ชร์ ผกาวดี อุตตโมทย์

สินค้าหมดแล้ว