ยาวิเศษ

฿139.00

ผู้แต่ง : โรอัลด์ ดาห์ล
ผู้แปล : สาลินี คำฉันท์
พิมพ์ครั้งที่สอง : มกราคม พ.ศ.2550
พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม พ.ศ.2547
ออกแบบปก : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
รูปประกอบ : เควนทิน เบลค
จัดรูปเล่ม : จุมพฏ วิญญานภ, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทาน : ผกาวดี อุตตโมทย์, สุเทพ พรมมงคล, สนสร้อย เทวานิมิต

สินค้าหมดแล้ว