มาทิลดา นักอ่านสุดวิเศษ

฿285.00฿558.00

ผู้เขียน : โรอัลด์ ดาห์ล
ผู้แปล : สาลินี คำฉันท์
พิมพ์ครั้งที่สี่ (ปกแข็ง) : มีนาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ครั้งที่สาม (แก้ไข) : กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พิมพ์ครั้งที่สอง (ปกอ่อน) : กรกฎาคม พ.ศ.2549
พิมพ์ครั้งแรก : กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540
ปก และรูปประกอบ : เควนทิน เบลค
จัดรูปเล่ม : จุมพฏ วิญญานภ, อมรรัตน์ กลิ่นหอม
ตรวจทาน : กาญจนา ภูมิวงศ์วิวัฒน์, จินดา จำเริญ, วิริญจน์ หุตะสังกาศ, ศิริรัตน์ ตุ้มเบ็ญ, ขวัญฤทัย บุญมา, ชัชวาลย์ จันทร์อดิศรชัย,
ญานิศา สนกนก

ล้างค่า
มาทิลดา นักอ่านสุดวิเศษ