ผีญี่ปุ่น

฿69.00

ผู้แต่ง : แล็ฟคาดิโอ เฮิร์น
ผู้แปล : ปาริฉัตร สมอแข
พิมพ์ครั้งที่ห้า : มิถุนายน พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งแรกโดย สำนักพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก : กันยายน พ.ศ.2530
พิมพ์ซ้ำ : มกราคม พ.ศ.2531, มกราคม พ.ศ.2532
พิมพ์ครั้งที่สี่โดย สำนักพิมพ์ผีเสื้อ : มีนาคม พ.ศ.2538
ออกแบบปก : ปฐมา พิสุทธิ์ บริบูรณ์
รูปประกอบ : เก็นจิโร เอโตะ
จัดรูปเล่ม : สนสร้อย เทวานิมิต, สุพจน์ สุนทรอนุรักษ์
ตรวจทาน : วราภรณ์ รุจิเพ็ชร์, ผกาวดี อุตตโมทย์

ผีญี่ปุ่น

฿69.00