บันทึกส่วนตัวซายูริ

฿297.00฿487.00

ผู้เขียน : เด็กหญิงซายูริ ซากาโมโตะ
พิมพ์ครั้งที่ห้า (ปกอ่อน 32 หน้ายกพิเศษ) : มีนาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ครั้งที่สี่ (ปกอ่อน 32 หน้ายกพิเศษ) : พฤศจิกายน พ.ศ.2558
พิมพ์ครั้งที่สาม (ปกแข็ง 32 หน้ายกพิเศษ) : พฤศจิกายน พ.ศ.2558
พิมพ์ครั้งที่สอง (ปกอ่อน 16 หน้ายกพิเศษ) : พฤศจิกายน พ.ศ.2558
พิมพ์ครั้งแรก (ปกแข็ง 16 หน้ายกพิเศษ) : พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ออกแบบหนังสือ : ซายูริ ซากาโมโตะ, มกุฏ อรฤดี
จัดรูปเล่ม : วิกรัย จาระนัย, อมรรัตน์ กลิ่นหอม, นุชประวีณ์ คงตาละนันท์
รูปปก : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
รูปประกอบ : ซายูริ ซากาโมโตะ
ตรวจทาน : มกุฏ อรฤดี, อมรรัตน์ กลิ่นหอม, สุริวัสสา กล่อมเดช, วิสรุต ทรัพย์เจริญ, จิรวัฒน์ กุลลี
ล้างค่า
บันทึกส่วนตัวซายูริ