นิ้ววิเศษ

฿137.00฿297.00

ผู้แต่ง : โรอัลด์ ดาห์ล
ผู้แปล : ผุสดี นาวาวิจิต
พิมพ์ครั้งที่สี่ (ปกแข็ง) : สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ครั้งที่สี่ (ปกอ่อน) : สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ครั้งที่สาม : เมษายน พ.ศ.2560
พิมพ์ครั้งที่สอง : กันยายน พ.ศ.2555
พิมพ์ครั้งแรก : มกราคม พ.ศ.2548
ปก และรูปประกอบ : เควนทิน เบลค
จัดรูปเล่ม : จุมพฏ วิญญานภ, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทาน : ผกาวดี อุตตโมทย์, จินดา จำเริญ, จุฑามาศ บัตรพิมพ์, เมทินี ปัญญาฉลาด, อนัญญา อั้นทอง, นวลมาศ เกษรจันทร์, ชัชวาลย์ จันทร์อดิศรชัย, มกุฏ อรฤดี

ล้างค่า
นิ้ววิเศษ