นางสาวโต๊ะโตะ

฿443.00

เขียนโดย : คุโรยานางิ เท็ตสึโกะ
แปลโดย : ผุสดี นาวาวิจิต
พิมพ์ครั้งที่ห้า (ปกแข็ง) : ธันวาคม พ.ศ. 2550
พิมพ์ครั้งที่สี่ : ธันวาคม พ.ศ. 2550
พิมพ์ครั้งที่สาม : ตุลาคม พ.ศ. 2544
พิมพ์ครั้งที่สอง : มิถุนายน พ.ศ. 2542
(ฉบับแก้ไข) พิมพ์ครั้งแรก : สิงหาคม พ.ศ. 2540
ออกแบบปกโดย : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
รูปประกอบโดย : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
จัดรูปเล่มโดย : จุมพฏ วิญญานภ, วราภรณ์ รุจิเพ็ชร, สนสร้อย เทวานิมิต
นางสาวโต๊ะโตะ

฿443.00