ชั่วนิรันดร์

฿149.00

เขียนโดย : นาตาลี แบ๊บบิตต์
แปลโดย : สุริยฉัตร ชัยมงคล
พิมพ์ครั้งที่สอง : สิงหาคม พ.ศ. 2544
พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
ออกแบบปกโดย : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
รูปประกอบโดย : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
เรียงพิมพ์โดย : บุรีรัตน์ คลี่ขจาย
จัดรูปเล่มโดย : วิกรัย จาระนัย, จุมพฏ วิญญานภ
ตรวจทานโดย : ผกาวดี อุตตโมทย์, นุชา สิงหวิริยะ, วราภรณ์ รุจิเพ็ชร์, สนสร้อย เทวานิมิต

ชั่วนิรันดร์

฿149.00