จิ๋วชาวทุ่ง

฿184.00

เขียนโดย : แมรี่ นอร์ตั้น
แปลโดย : สุทธิ โสภา
(ฉบับแก้ไข) พิมพ์ครั้งแรก : สิงหาคม พ.ศ.2545
ออกแบบปกโดย : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
รูปประกอบโดย : ไดอาน่า สแตนเล่ย์
จัดรูปเล่มโดย : บุรพัทธ์ เทวานิมิต
ตรวจทานโดย : ผกาวดี อุตตโมทย์, สนสร้อย เทวานิมิต, ขวัญใจ เอมใจ

จิ๋วชาวทุ่ง

฿184.00