วางไม่ลง

฿139.00

เขียนโดย : โรอัลด์ ดาห์ล
แปลโดย : สาลินี คำฉันท์
พิมพ์ครั้งที่สาม มกราคม พ.ศ.2547
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม พ.ศ.2540, พิมพ์ซ้ำ มีนาคม พ.ศ.2543
ออกแบบปกโดย : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
รูปประกอบโดย : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
จัดรูปเล่มโดย : จุมพฏ วิญญานภ, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทานโดย : วราภรณ์ รุจิเพ็ชร์, ผกาวดี อุตตโมทย์, สนสร้อย เทวานิมิต

สินค้าหมดแล้ว