แม่มด

฿287.00฿545.00

ผู้แต่ง : โรอัลด์ ดาห์ล
ผู้แปล : สาลินี คำฉันท์
พิมพ์ครั้งที่เจ็ด (ปกแข็ง) : กันยายน พ.ศ.2563
พิมพ์ครั้งที่หก (ปกอ่อน) : กันยายน พ.ศ.2563
พิมพ์ครั้งที่ห้า : กันยายน พ.ศ.2559
พิมพ์ครั้งที่สี่ : มิถุนายน พ.ศ.2556
พิมพ์ครั้งที่สาม : สิงหาคม พ.ศ.2543
พิมพ์ครั้งที่สอง : มิถุนายน พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน พ.ศ.2538
ปก และรูปประกอบ : เควนทิน เบลค
จัดรูปเล่ม : วิกรัย จาระนัย, สุริวัสสา กล่อมเดช
ตรวจทาน : มกุฏ อรฤดี, จตุรงค์ ผดุงทรัพย์, ธนิษฐา แดนศิลป์, อมรรัตน์ กลิ่นหอม

ล้างค่า
แม่มด