เคาตุ่ณ

฿79.00

ผู้แต่ง : โรอัลด์ ดาห์ล
ผู้แปล : ผุสดี นาวาวิจิต
พิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม พ.ศ.2547
ออกแบบปก : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
รูปประกอบ : เควนทิน เบลค
จัดรูปเล่ม : จุมพฏ วิญญานภ, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทาน : ผกาวดี อุตตโมทย์, วิญญู กู่กาสิงห์, สุรปรีย์ ปิยสาระ

สินค้าหมดแล้ว