ย.จ.ด.(ยักษ์ใจดี)

฿297.00฿547.00

ผู้แต่ง : โรอัลด์ ดาห์ล
ผู้แปล : สาลินี คำฉันท์
พิมพ์ครั้งแรก : พฤษภาคม พ.ศ.2543
พิมพ์ครั้งที่สอง (แก้ไข) : กรกฎาคม พ.ศ.2561
ปก และภาพประดับ : เควนทิน เบลค
จัดรูปเล่ม : วิกรัย จาระนัย, อมรรัตน์ กลิ่นหอม
ตรวจทาน : ขวัญฤทัย บุญมา, อรทัย แป่มสูงเนิน, ธนิษฐา แดนศิลป์, กฤช ลิ้มธรรมาสกุล, บารมี สมาธิปัญญา,จุฑามาศ บัตรพิมพ์, ชานน ลิขิตพงศ์ไพศาล

ล้างค่า
ย.จ.ด.(ยักษ์ใจดี)