พี้ชยักษ์

฿249.00฿519.00

ผู้แต่ง : โรอัลด์ ดาห์ล
ผู้แปล : สาลินี คำฉันท์
พิมพ์ครั้งที่สี่ (แก้ไข) ปกอ่อน : กันยายน พ.ศ.2563
พิมพ์ครั้งที่สาม : กรกฎาคม พ.ศ.2545
พิมพ์ครั้งที่สอง (แก้ไข) : ธันวาคม พ.ศ.2542
พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม พ.ศ.2539
ปก และรูปประกอบ : เควนทิน เบลค
จัดรูปเล่ม : วิกรัย จาระนัย, สุริวัสสา กล่อมเดช
ตรวจทาน : มกุฏ อรฤดี, จตุรงค์ ผดุงทรัพย์, ธนิษฐา แดนศิลป์, อมรรัตน์ กลิ่นหอม

ล้างค่า
พี้ชยักษ์